Bir başka WordPress sitesi

Frigo-Pak Gıda’da yeni ortaklık

3

Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş yeni ortaklık kurma kararı aldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin 175.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.100.000.- Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, 112.000.000 TL’sı (%1.009,00901) nakden (bedelli), 16.900.000 TL’ sı (%152,25225) iç kaynaklardan (2020 yılı karından) karşılanmak suretiyle 128.900.000 TL arttırılarak; 140.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına karar verilmişti.

Aynı tarihte yönetimimizce alınan ve kamuoyuna duyurulan “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Hangi Amaçlarla Kullanacağına İlişkin Rapor” da; “Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” ni kurma kararı almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu izni ile kurulacak bu ortaklığın 30.000.000 TL başlangıç sermayesi olacak ve kuruluşundan itibaren ilgili tebliğ ve düzenlemeler kapsamında paylarının asgari % 25’i 6 ay içinde halka arz edileceği kararlaştırılmıştır. Sermaye artırım başvurumuz halen Kurul’ca değerlendirilmektedir. Kurulca uygun görülmesi durumunda, “Frigo-Pak Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” na ilişkin süreç ivedilikle başlatılacaktır.”

Hibya Haber Ajansı

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.